DOA UPACARA BENDERA HARI SENIN
Bismillaahirrohmaanirrohiim… Alhamdulillaahirobbil’alamiin…
Wabihi nasta’in ‘ala umuriddunya waddin
Wassholaatu wassalaamu’ala asyrofil ambiyaa ’iwalmursaliin wa’ala aalihi washohbihi ajma’iin…

Ya Allah ya Tuhan kami
Dengan keyakinan dan taqwa, kami segenap peserta upacara pada hari ini
Menundukkan kepala untuk berdoa kepadaMu…

Ya Allah yang Maha Pemurah
Limpahkanlah hidayahmu kepada kami, Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian diantara kami serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami…

Ya Allah yang Maha Penyayang
Karuniakanlah kepada kami Keluarga besar SMP Negeri 1 Bangorejo ini keimanan dan ketaqwaan serta ilmu yang bermanfaat, yang menjadi amal jariah yang berguna bagi nusa,bangsa, dan agama.
Jadikanlah kami insan yang jujur, berbudi pekerti luhur, patuh dan berbakti kepada orang tua dan guru.

Ya Allah yang Maha Kuasa
Jauhkanlah kami dari kebodohan. Angkatlah derajat kami pada derajat yang lebih tinggi, lebih luhur sebagaimana engkau mengangkat orang-orang yang terdahulu

Ya Allah Yang Maha Pengampun
Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu Guru kami serta dosa para pahlawan kami

Ya Allah Yang Maha Bijaksana
Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan, maka kabulkanlah do’a dan permohonan dari hamba- Mu ini

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati khasanah waqinaa ‘adzaabannaar… Subhanaa rabbika rabbil izzati ‘ammaa yashifuun…
Wasalamun ‘alal mursalin… Walhamdulillahirabbil’alamiin…

0 komentar: